Luft/luft-värmepumpar

Principen för en värmepump.

En värmepump tar värme från utsidan och avger värme på insidan. Förenklat bygger principen på ett slutet system, ett kretslopp, där ett sk köldmedium i flytande form tar upp värme från omgivningen när det förångas i den sk förångaren (i utomhusdelen).
 En kompressor komprimerar sedan mediet varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma mediet transporteras vidare till en kondensor (i inomhusdelen) där värmen avges. Därefter sänks trycket i en expansionsventil och mediet går tillbaka till förångaren. Och kretsloppet fortsätter. 
Effektvinsten ligger i att den värmeeffekt som systemet kan generera är mångdubbelt större än den elenergi som krävs för att driva kompressor och fläktar. Värme kan hämtas från berggrunden, från vatten, från marken eller från utomhusluften. Själva värmen kommer alltså från naturen själv, det är värmepumptekniken som ser till att den blir till billig uppvärmning i huset.

Inverterteknik och optimerad verkningsgrad

En kompressor som ideligen startar och stoppar för att reglera värmen, slits ut i förtid och ger sämre verkningsgrad. Våra luftvärmepumpar har därför den senaste invertertekniken där kompressorn arbetar hela tiden, men med olika hastighet, beroende av fastighetens energibehov.

 

 

 

 

 

 

Storgatan 27 • 880 40 Ramsele • 0623-74 48 80 • 070-372 90 05 • E-post: info@thermokylvastra.se